Witamy

RemakeStudio jako projekt istnieje od
2007 roku. Jego podstawowym założe-
niem jest skupienie osób posiadających
duże doświadczenie w projektach
dotyczących digitalizacji. Konsolidacja
wiedzy i doświadczenia pozwala nam na
doskonalenie technologii czego
efektem jest wysoka jakość
i niezawodność rozwiązań.

Misja

Opracowywanie innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie digitalizacji,
przy utrzymaniu najwyższych
światowych standardów, robione
w oparciu o najnowsze technologie.
Indywidualne podejście do każdego
projektu sprawia, że możemy osiągać
lepsze wyniki dostosowane do potrzeb
naszych klientów.

Usługi

▹ DIGITALIZACJA
▹ REPRODUKCJA OBRAZÓW

▹ SKANOWANIE
▹ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
▹ WIRTUALNE MUZEUM